Organisatie

 

De exploitatie van de Schalmei is in handen van de stichting "Dorpshuis de Schalmei". In het stichtingsbestuur hebben momenteel zitting:

Jetty Nouta, voorzitter, (0511) 47 53 06

Teade Algra, secretaris, (0511) 47 34 64

Guus Hofstede, penningmeester,( 0511) 47 42 74

Bert Kamman, lid, (0511) 47 33 50

Wietske Dijkema, lid, (511) 47 51 53

Nico Meijer, namens Culturele Commissie, (0511) 47 57 72

 

De Culturele Commissie van dorpshuis De Schalmei wil het culturele en sociale klimaat in Hurdegaryp bevorderen. Daartoe organiseert  voorstellingen, optredens, lezingen en exposities voor alle leeftijdsgroepen in het dorp.

In de Culturele Comissie hebben zitting:

Folkert  Beetstra, (06) 18 09 28 11

Afke Hoekstra, (0511) 47 52 13

Nico Meijer, (0511) 47 57 72

Ali Nota, (0511) 47 38 40

Anneke de Vries, (0511) 47 41 18

 

Een tweetal grootschalige culturele evenementen worden door subcommissies georganiseerd:

Noflike Jûn, contactpersoon Bote Bergsma, (0511) 47 33 32

Lassie Toverrock, contactpersoon Folkert Beetstra, (06) 18 09 28 11 en Sjoerd Plantinga.

Het dagelijks beheer van het dorpshuis is in handen van:

Jolanda Oostra, (06) 10 30 72 83

Een grote groep vrijwilligers staat haar bij.