Hurdegaryp-Magyar

Hurdegaryp

Hurdegaryp nem mindenkor azon a helyen feküdt, ahol napjainkban.

A falu neve a Fríz Enciklopédia szerint olyasmit jelenthet, mint "a kemény (hurd,hard...) sáv (frízül: gea) keskeny földnyelven (latinul: ripa, és franciául: rive)".Ez a földnyaláb a Zomerweg-nél ("nyári út") feküdt, a mostani falu déli részén. A Zomerweg a Leeuwardent Groningennel (közeli nagyobb városok) összekötö út egy részét képezte.

Ott, ahol most az "It Koopmans-boskje" nevü jégpályakomplexus található, régebben egy a 13. században épített templom állt. A templom nagyméretü, kolostoroknál használatos kötömbökböl áll, jellegzetességéhez tartozik többek között a tornyon található ún. "zadeldak" vagy nyeregtetö.

A Preesterlânswei utca neve, -ami annyit jelent: "papibirtok utca"- az egyetlen, ami még emlékeztet a régen a templomhoz tartozó birtokokra.

A 17-18. század folyamán a település északra húzódott, és 1711-ben megkezdödött a jelenlegi templom építése a Rijkstraatweg utcánál.Az építésnél felhasználtak néhány, a régi templomból származó sírkövet, ezeket a bejárati terem falába építették be.

Hurdegaryp lakossága túlnyomórészt mezögazdasággal foglalkozott. A falu fejlödésében ennek ellenére föleg a környék tözegtelepei játszottak fontos szerepet.A Bergum felé vezetö, Burgerveenstervaart ("népi tözeg csatorna") névre keresztelt hajócsatorna, emlékeztet még a hajdani tözegkiemelésekre.

M. de Haan-Hettema könyve, "Wandelingen van mijnen oud-oom den opzigter",("Egy nagybácsikám, a munkafelügyelö kirándulásai") amely 1841-ben a leeuwardeni W. Eekhofnál került kiadatásra, a következöképpen jellemzi a települést: "Egy meglehetösen hosszú sor ház, középen templommal". A "Slagtepad"-on járva az író megállapítja: "Ez a keskeny járóút, amelyet mindkét oldalon csatorna választ el egy kis tavakkal és mocsarakkal szabdalt nádastól, semmi látnivaló élményt nem nyújtott". (Az idézett mondatok eredetije a Holland nyelv régies változatában íródtak. A ford.) 1830-ban a Zwarteweg-et ("feketeút") -amelyet 1528 és 1531 között fektettek le-továbbvezették, és így része lett a Groningenbe vezetö királyi útnak (így nevezték a királyság által építettett utakat).

Végeredményben ez a "Grinzer Strjitwei"-nek, vagy "Grutte Srjitwei"-nek is nevezett út formálta ki Hurdegaryp mostani arculatát, mint pozitív, mint negatív értelemben véve.

Vertaling "Hongaars" Veronika Juhász