Hurdegaryp-Dansk

Hurdegaryp
Hurdegaryp har ikke altid ligget paa det sted, hvor det ligger nu. Navnet Hurdegaryp betyder i fólge det friese leksikon: Det haarde stykke land paa et smalt stykke grund. Paa latins: Ripa or paa fransk: Riva. Det smalle stykke grund laa ved (de Zomerweg) syd fra den nuvaerende by.(de Zomerweg) var en del af forbindelsensvejen imellem Leeuwarden og Groningen.
Der hvor nu skójtebanekomplekset ligger, stod i 1300 en kirke bygget af munkestene og med et zadeltag.Gadenavnet (Preesterlânswei) er det eneste som hentyder til den tid af krikens jordegods. I lóbet af
1700 og 1800 flyttede landsbyen imod nord og i 1711 blev den nuvaerende krike grundlagt paa
(de Rijksstraatweg). Et par gravstene fra den gamle krike blev den anbragt paa indersiden ved dóraabningen af
den nye krike. Den stórste del af indbyggerne i Hurdegaryp levede af landbrug. Byen er vokset med aarne paa grund af tórvemosen rundt om. Naar man ser navet "Burgerveenstervaart"taenker man tilbage i tiden,hvor man transporterede t'prven op ad mosen. I "wandeling van mijnen oud-oom den opzigter" - skrevet af M. de Haan Hettema i 1841 og udgivet af W. Eekhof i Leeuwarden- bliver Hurdegaryp beskrevet som: "(En lang raekke huse med en krikke i midden) og gaar man over "Slagtepad" iagtager forfatteren: Dette smalle fortov paa begge sider af gróften og som var omgivet af sump og mose med siv, var der ikke meget at betragte. I 1830 blev "Zwarteweg"som var anlagt fra 1528 til 1531 lavet til en hovedvej til Groningen. Denne "Grinzer Strjitwei"ogsaa kaldt "grutte Strjitwei"har lavet Hurdegaryp til hvad den er i dag, sowel i positive eller negetive sind.

Vertaling Mevr. Splinter