Doarpskrante Hurdegaryp

TUSKEN WÂLD

EN WETTER

  redactie:
Gea Bouma
Jan Dijk
Jacqueline Schippers
Frieda de Jong
redactie-adres en advertentie-adm.:
Kobbeflect 74
telefoon 0511-476318
e-mailadres TWW:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Tusken Wâld en Wetter (in de volksmond meestal TWW) is sinds het najaar van 1965 de dorpskrant van Hurdegaryp.

De redactie van TWW, samengesteld uit vrijwilligers, is verantwoordelijk voor het verschijnen van de dorpskrant.

Alhoewel er geen directe samenwerking is met de Vereniging voor Dorpsbelangen Hardegarijp (VDH) is er een goede band tussen de redactie van TWW en het bestuur van de VDH. Deze goede band komt in de praktijk tot uitdrukking door het feit dat de bestuursvergaderingen van VDH worden bijgewoond door een redactielid van TWW.

Het blad verschijnt 10x per jaar in een oplage van 2.140 exemplaren en wordt gratis huis-aan-huis in Hurdegaryp bezorgd. Dit gebeurd door ± 30 vrijwilligers.

De exploitatie van TWW is mogelijk door de inkomsten uit advertenties, door de vrijwillige bijdragen van lezers en door een

jaarlijkse bijdrage van de Stichting Steunfonds Activiteiten Hardegarijp (uit de OPA pot / inzameling oud-papier). Bovendien rekenen we op een vrijwillige bijdrage van de verenigingen, stichtingen, commissies enz. die hun nieuws en publicaties regelmatig via TWW bekend maken.

De inhoud van TWW bestaat derhalve uit verenigingsnieuws in de ruimste zin en berichtgevingen van bijzondere activiteiten als Sinterklaasintocht, bouwspeelweek, kunstroute enz., enz.

Onder de titel ‘Moarn, oare moarn …’ is de activiteiten-agenda Hurdegaryo opgenomen voor de periode tot de volgende TWW in uw brievenbus ligt. Daarnaast hebben we de seizoenagenda ‘it Bûsboekje’ waarin de belangrijkste activiteiten voor de langere termijn, zoals jaarvergaderingen, toneelavonden enz. zijn opgenomen. Wanneer er onvoldoende ruimte is, kan het voorkomen dat
deze agenda niet wordt geplaatst.

Ook kerkdiensten, weekenddiensten van huisartsen, tandartsen en dierenartsen worden gepubliceerd.

Tot slot bestaat de mogelijkheid om een ‘Sneuperke’ te plaatsen. Dit biedt particulieren de mogelijkheid om een kleine advertentie, niet op commerciële basis, te plaatsen; Gratis tot maximaal drie regels.

Wij hopen dat ‘Tusken Wâld en Wetter’ ertoe bijdraagt dat u zich spoedig thuis voelt in ons dorp.

Redactie TWW

Voor meer info ga naar link Doarpskrante!!!

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes