Kaatsvereniging ‘Reitsje Him’

Voorzitter: Kees van der Veen
De Horst 25
9254 AT Hurdegaryp
(0511) 475551

Secretaris: Dhr. H. Westerhoff
Westeromwei 77
9254 ED Hurdegaryp
0511-474873

Aan alle (nieuwe) inwoners van Hurdegaryp.

Kaatsvereniging 'Reitsje Him' heet U van harte welkom in Hurdegaryp. Ondanks het feit dat Hurdegaryp niet in het echte kaatsgebied valt, hebben we toch zo'n 120 leden. Onze leden zijn verdeeld in donateurs, actieve en wat minder actieve kaatsers. 'Reitsje Him' is een van de oudste verenigingen van Hurdegaryp, opgericht in 1909 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.

Voor diegenen die niet zo bekend zijn met de kaatsport, kort even het volgende. Heel in de verte heeft het wel wat van tennis. Je kaatst in een partuur van 3 tegen 3. De kaatssport kan vrijwel door iedereen beoefend worden, jongens en meisjes van jong tot oud kunnen in principe kaatsen. Kaatsen wordt hoofdzakelijk buiten beoefend, maar het is ook heel best in een sporthal te doen. Het enige dat nodig is, is een kaatshandschoen. Verplicht is het niet, maar het is wel aan te raden. Er wordt gekaatst met een klein leren balletje. In principe sla je de bal met je handpalm, voor het kaatsen is het dan ook raadzaam om je hand ‘warm’ te slaan, zoals een warming-up bij elke sport belangrijk is. Wij gaan verder niet in op de regels van het spel in omdat dit te uitgebreid is voor deze brief.

Voor jeugdleden zijn een aantal oefeningen bedacht om ze al in een vroeg stadium vertrouwd te maken met het spel en de regels. Afhankelijk van de progressie gaat het spel steeds meer richting het echte kaatsspel. Ze staan onder leiding van een gediplomeerde trainer. Verder is er voor de jeugd diplomakaatsen, er wordt een jaarlijks uitje georganiseerd en bij elke wedstrijd worden prijzen uitgedeeld. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor de senioren.

Bent U na het lezen van dit stukje geïnteresseerd in de kaatssport, dan nodigen wij U uit om eens een kijkje te nemen op sportpark ‘De Warren’. Van mei tot september wordt er op dinsdagavond gekaatst door de senioren en op woensdagavond is er kaatsen voor de jeugd. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van de bestuursleden. De kosten zijn niet hoog, de contributie voor senioren bedraagt €17,50 en voor jeugd €12,50 per jaar.

Wij hopen U in de toekomst eens een keer te mogen begroeten op het kaatsveld - de data van de wedstrijden worden regelmatig bekend gemaakt in ‘Tusken Wâld en Wetter’ - en wensen U veel plezier toe in Hurdegaryp.

Bestuur kaatsvereniging 'Reitsje Him'.

René Nouta (penningmeester van de vereniging)

6 augustus: KNVB meisjeswedstrijd 14-16 jr.

3 september: Traditionele Van Os ledenpartij

KAATSVERENIGING REITSJE HIM

Op zaterdag 10 juni startte het kaatsseizoen met een Jongens uitnodigingspartij van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond. Bij mooi weer werd er vaak spannend en goed gekaatst.Naast de Annema Vispartij hebben wij ook ieder jaar de slagerij Gerben en Wia Rijpma partij voor senioren. Hiervoor worden de vleesbonnen beschikbaar gesteld door de familie Rijpma.

Omdat 2 van onze leden Ingrid van der Veen en Ingrid Sobel zich geregeld manifesteren op de Friese kaatsvelden kregen wij van de KNKB op 6 augustus een  meisjes wedstrijd (14-16 jaar) toegewezen. Bij tropische temperaturen werd fel om de prijzen gestreden. Naast de geldprijzen waren er voor de 6 eerste prijswinnaars nog prachtige kransen en een zilveren kaatsbal aan een hangertje, beschikbaar gesteld door Autobedrijf Bouma & Sepp te Burgum.

Op zondag 3 september werd de traditionele van Os ledenpartij gehouden. Na het gezellige koffiedrinken in de kantine werd om 10.30 uur bij zeer slecht weer met de wedstrijden begonnen. De regen kwam met bakken naar beneden en de sportkleding van de kaatsers was al spoedig doorweekt. Gelukkig werd het ’s middags eindelijk droog en aan het eind van de kaatsdag kwam het zonnetje ook nog te voorschijn. Na afloop waren er voor de prijswinnaars enveloppen met inhoud en voor de 1e prijswinnaars prachtige kransen, aangeboden door autobedrijf Bouma & Sepp te Burgum. Het was weer de afsluiting van een mooi kaatsseizoen. Onderstaand de uitslagen van de laatste 2 wedstrijden.

 
jubileum partij


 spanpartij-1985

 

van os kaatspartij 1986

van-os-kaatstpartij-1985

 

 

 

 

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes