Artikelen

Headlines uit Hurdegaryp

 

Inloopbijeenkomst 25 januari Voorlopig Ontwerp Kansen in Kernen Stationskwartier Hurdegaryp

Gemeente Tytsjerksteradiel en provincie Fryslân nodigen de inwoners van Hurdegaryp van harte uit voor een inloopbijeenkomst over het Voorlopig Ontwerp Kansen in Kernen

Stationskwartier Hurdegaryp:

Datum:          donderdag 25 januari 2018

Tijdstip:          vanaf 16.30 uur tot 19.00 uur

Locatie:          Energie(k)loket - Fuormanderij 3 te 9254 GS Hurdegaryp

Er gebeurt veel in de infrastructuur in en om Hurdegaryp. De uitvoering van Kansen in Kernen Hurdegaryp (herinrichting van de Rijksstraatweg) is in volle gang en het resultaat wordt steeds beter zichtbaar. Daarna volgt de bouw van de spoortunnel en de aanleg van de rotonde bij de nieuwe rondweg/De Centrale As. Dan rest nog de herinrichting van de kruising Rijksstraatweg-Westeromwei en de directe omgeving van het station: KIK Hurdegaryp Stationskwartier. Hiervoor is een Voorlopige Ontwerp gemaakt dat op 25 januari aan het dorp wordt gepresenteerd.

Tijdens de inloopbijeenkomst is er alle gelegenheid om het ontwerp voor het Stationskwartier te bekijken, opmerkingen te maken en vragen te stellen. Ook wordt informatie gegeven over de overige infrastructurele projecten in Hurdegaryp.

Actuele informatie is te vinden op www.facebook.com/wurkenhurdegaryp/

 

 

 

23 november themabijeenkomst Energieloket
Geef gas met nieuwe energie

Aardgas gaat stap voor stap uit woningen verdwijnen. Bij het onafhankelijke Energieloket 'Bouwen & Wenjen', in het winkelcentrum in Hurdegaryp, laten ze je zien wat de alternatieven zijn.

'Geef gas met nieuwe energie' is het thema van de bijeenkomst op donderdag 23 november. Op die dag is iedereen, tussen 17.00 en 20.00 uur, van harte welkom bij het Energieloket aan de Fuormanderij 3. Is jouw CV-ketel aan vervanging toe? Wil je de HR-ketel vervangen door een warmtepomp of zonneboiler? Meer weten over isoleren, infraroodverwarming, een pelletkachel of zonnepanelen? Een nul op de meter woning? Over de financiële voordelen? Een ervaringsdeskundige is aanwezig om je te vertellen over wat er allemaal mogelijk is om jouw bestaande woning van het gas af te sluiten en over te schakelen op nieuwe energie. Elk half uur geeft hij een boeiende lezing. Ook zijn er specialisten die alles weten van bijvoorbeeld infrarood verwarming, zonneboilers, warmtepompen en pelletkachels. Bij hen kun je terecht met al je vragen.

Loop op donderdag 23 november tussen 17.00 en 20.00 uur even bij  het Energieloket in Hurdegaryp naar binnen en kom gratis en voor niks te weten hoe gas bij jouw thuis plaats kan maken voor stroom uit eigen bron

 

19 nov: intocht Sinterklaas

foto's gemaakt zijn door Anne Wijning.

 

 

 

 

 

 

Fietstunnel Slachtedyk.

Zoals inmiddels bij iedereen bekend zal zijn blijft de spoorwegovergang Slachtedyk open voor fietsers en voetgangers. Bovendien komt er ter hoogte van de Slachtedyk een fietstunnel in de Rondweg om Hurdegaryp. Dit is allemaal niet vanzelf gegaan want het plan was om de spoorwegovergang Slachtedyk af te sluiten. Door omwonenden, belanghebbenden en Dorpsbelang is de politiek gewezen op het belang van deze historische route en gevraagd deze te behouden. Mooi om te zien dat de toezeggingen van gedeputeerden Kramer en Poepjes en de inspanningen van wethouder Rijpstra er voor gezorgd hebben dat deze verbinding behouden blijft en de voorbereiding voor de aanleg van de fietstunnel al in volle gang is. We kunnen trots zijn op dit resultaat.

Het voorbereiden van de bouw van de fiets- en voetgangerstunnel, die de verbinding in stand houdt tussen de Slachtedyk en de Stationswei, is in volle gang. Afgelopen 20 oktober werd weer een afvaardiging van actievoerders, omwonenden en Dorpsbelang uitgenodigd op het Centrale As Bureau om op de hoogte te worden gebracht van de vorderingen. Naast de medewerkers De Centrale As waren ook 4 werknemers van aannemer Nije Daam aanwezig. Zij toonden de tekeningen en de visualisatie in 3D van de tunnel. Over enkele details moet nog worden beslist, maar hoe het er in grote lijnen uit komt te zien is nu wel duidelijk. De aannemer verwacht in het voorjaar van 2016 met de aanleg te beginnen.

 

 

 

INTOCHT SINTERKLAAS
op zaterdag 21 november 2015

Lieve kinderen uit Hurdegaryp,
Het duurt nog even, maar ik wilde toch even laten weten dat ik
op zaterdag 21 november aan zal komen in Hurdegaryp. Om

12.45 uur zal ik arriveren bij Kindcentrum It Boulân, aan de
van Weerden Poelmanstraat, aan de kant van de OBS. Na een korte route door het
dorp zal ik uiteindelijk rond 13.30 uur aankomen op het Fuormanderijplein.
De route die we gaan lopen is als volgt:
We starten bij de OBS, dan gaan we linksaf het JRC laantje door, rechtsaf de
Swagermanstraat in, dan linksaf door de Van Helsdingenstraat, dan rechtsaf over
de Plesmanstraat, linksaf de Easter Omwei, dan rechtsaf over De Ljurk, rechtsaf
naar de Tillefeart, dan linksaf over de Easteromwei, dan slaan we linksaf naar de
Preesterlanswei, rechtsaf de Sinderhoven op, dan rechtsaf naar de Jintewarren,
rechtsaf de Burgemeester Drijberweg op en dan linksaf naar het
Fourmanderijplein toe.
Hoe ik dit jaar aan zal komen, is ook voor mij nog een verrassing. Maar ik
vertrouw de Sinterklaas commissie van Hurdegaryp volledig, dus dat zal vast
weer spectaculair zijn!
Natuurlijk is er ook dit jaar een geweldig Sinterklaas sprookje voor de kinderen
van groep 1 t/m 4 van de basisscholen. Om 15.30 uur gaan de deuren open om

16.45 is het afgelopen. Ook is er natuurlijk een feest voor de peuters. Samen met 2
volwassen personen mag uw peuter vanaf 14.30 uur binnen komen en rond 15.15 16 uur is het afgelopen. Kinderen die niet in Hurdegaryp op school zitten, zijn voor beide feesten van harte uitgenodigd!

 

 

Slachtedijk in Hurdegaryp blijft open

De Slachtedijk in Hurdegaryp blijft open voor fietsers en voetgangers. Dit hebben gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra (Tytsjerksteradiel) afgesproken. In nauw overleg met dorpsbelang Hurdegaryp kwamen provincie en gemeente tot een goede oplossing. Dit houdt in dat de spoorwegovergang niet volledig wordt afgesloten en er een tweede mogelijkheid komt om de rondweg te passeren. Dit kan via een tunneltje voor voetgangers en fietsers.

Overwegveiligheid

De overweg bij de Slachtedijk zou in de eerste instantie helemaal worden afgesloten. Dit vanwege de eisen voor overwegveiligheid in verband met de toekomstige extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen (ESLG). In de Stuurgroep ESLG kwam gedeputeerde Kramer op 2 juli 2015 met de provincie Groningen en ProRail overeen dat de Slachtedijk alleen voor auto's sluit.

Sluiten van andere spoorwegovergang

De overeenstemming was mogelijk door aan te bieden om de spoorwegovergang bij de Goddeloaze Singel (Veenwouden) te sluiten. Vanuit de gebiedsontwikkeling De Centrale As komt namelijk een veilige oplossing bij de Goddeloaze Singel in de vorm van een fietstunnel. Hierdoor blijven de verbindingen op een veilige manier in stand. Waarschijnlijk wordt dan voldaan aan de algemene veiligheidseisen voor spoorwegovergangen op het traject van de ESLG. In september is het onderzoek van ProRail naar het veiligheidsniveau klaar. Dan wordt definitief duidelijk of deze oplossingen voor voldoende veiligheid op het spoor zorgen.

De tweede fiets-/voetgangerstunnel ter hoogte van de Slachtedijk wordt 'meegenomen' bij het maken van de rondweg in Hurdegaryp (onderdeel van De Centrale As). Daarmee start de aannemer direct na de zomervakantie.

Achtergrond
Omdat er een extra sneltrein gaat rijden moeten er in het kader van overwegveiligheid maatregelen worden genomen. Eén van deze maatregelen betrof het afsluiten van de Slachtedijk en het maken van een spooronderdoorgang in de Rijksstraatweg. Dorpsbewoners waren het niet eens met de afsluiting van de Slachtedijk. Zij wilden de historische verbinding met het natuurgebied It Bûtenfjild in tact houden. Daarom overhandigde dorpsbelang eerder dit jaar 1150 handtekeningen aan de provincie Fryslân en de gemeente. Op basis daarvan keken provincie en gemeente naar de mogelijkheden. Uit dat overleg komt nu deze oplossing, waaraan zowel de gemeente als de provincie betalen.

 

 

Ex-inbreker geeft voorlichting in Burgum

Ex-inbreker Evert Jansen geeft maandagavond 31 maart voorlichting over woninginbraak. Jansen is bekend van de AVRO tv-serie 'De Inbreker' en vertelt over hoe inbrekers te werk gaan. De informatieavond in Burgum is gratis toegankelijk, bovendien is er voor alle deelnemers die zich aanmelden een toepasselijke attentie: een tijdschakelaar.

Voorbeelden

De gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen willen in samenwerking met de politie het aantal woninginbraken in Noordoost-Friesland verminderen.Daarom wordt er een informatieavond georganiseerd op 31 maart in De Pleats in Burgum. De ex-inbreker vertelt hier onder andere hoe hij alle gelegenheid kreeg zijn slag te slaan. Hij is ter voorbereiding op de informatieavond de buurt ingegaan om foto's te maken. Aan de hand van deze foto's vertelt hij wat er verbeterd kan worden. Misschien komt úw woning wel aan bod!

Informatieavond

Eerder in maart vond er een informatieavond plaats in Buitenpost. Door de hoge opkomst en het indrukwekkende verhaal van Jansen was dit een geslaagde avond. Daarom organiseert de gemeente Tytsjerksteradiel een zelfde informatieavond in Burgum.

De informatieavond wordt gehouden van 19.30 uur tot 22.00 uur in De Pleats aan de Schoolstraat in Burgum. Na de presentatie is het mogelijk om vragen te stellen aan Evert Jansen en wijkagenten uit de gemeente.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 27 maart via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 14 0511. Vermeld bij de aanmelding met hoeveel personen u komt, uw adres en postcode.

 

 Informatiemarkt situatie spoor Hurdegaryp

Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Op maandag 1 december van 19.30 tot 21.30 uur is er een informatiemarkt over Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden en de situatie rond het spoor in Hurdegaryp. De informatiemarkt vindt plaats in It Maskelyn in Hurdegaryp. Hier kunt u informatie krijgen over het besluit van de tunnel en de overige maatregelen met betrekking tot de extra sneltrein. Medewerkers van provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel en ProRail zijn hierbij aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Datum: 1 december2014

Programma: Inloop om 19.00 uur
19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie: It Maskelyn
Easter Omwei 5
9254 GM Hurdegaryp

Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Er komt een extra sneltrein op de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden. De provincies Groningen en Fryslân, ProRail, de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Zuidhorn en de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân werken samen aan dit project.

Situatie Hurdegaryp
Voordat de extra sneltrein kan rijden, moet eerst de spoorinfrastructuur worden aangepast. Bij verschillende overwegen aan de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden is het nodig om veiligheidsmaatregelen te nemen.

In de oorspronkelijke plannen bij Hurdegaryp is niet een tunnel opgenomen. Vanuit het dorp, de politiek en de samenwerkende partijen is die wens wel naar voren gekomen. Ondertussen is er onderzoek geweest naar de mogelijkheden.Op 1 juli is er een informatiebijeenkomst geweest in Hurdegayp over de tunnel. Inmiddels heeft Provinciale Staten een besluit genomen. Hierover willen wij u informeren. U bent van harte welkom maandagavond 1 december in It Maskelyn.

Openingstijden gemeente Tytsjerksteradiel rond kerst en oud- en nieuw

In verband met de kerstvakantie zijn de openingstijden van het gemeentehuis, de gemeentewerf en het composteerterrein tijdelijk gewijzigd. Ook worden er in de laatste week van het jaar geen takken opgehaald en grofvuilcontainers geleegd.

Telefonische bereikbaarheid gemeentehuis

-           Woensdag 24 december 2014 bereikbaar van 08.30 uur tot 15.00 uur

-           Donderdag 25 en vrijdag 26 december 2014 niet bereikbaar

-           Woensdag 31 december 2014 bereikbaar van 08.30 uur tot 12.00 uur

-           Donderdag 1 en vrijdag 2 januari 2015 niet bereikbaar

Het gemeentehuis bezoeken

-           Woensdag 24 december 2014 geopend van 09.00 uur tot 15.00 uur

-           Donderdag 25 en vrijdag 26 december 2014 gesloten

-           Maandag 29 december volgens de normale openingstijden

-           Woensdag 31 december 2014 geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur

-           Donderdag 1 en vrijdag 2 januari 2015 gesloten

Grofvuillocatie en composteerterrein

Donderdagmiddag 18 en zaterdag 27 december zijn de grofvuillocatie en het composteerterrein gesloten. Vanaf maandag 5 januari gelden de normale openingstijden van het gemeentehuis, de grofvuillocatie en het composteerterrein weer.

 

Burgum, 27 november 2014

Onderzoek naar voorzieningen in Noordoost Fryslân

Minder inwoners, meer ouderen, minder jongeren, minder huishoudens

De samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân en de provincie doen onderzoek naar voorzieningen in de regio en vragen inwoners om mee te denken.

De komende jaren verandert de bevolkingssamenstelling van Noordoost Fryslân: minder inwoners, minder jongeren en meer ouderen. Dat heeft gevolgen voor scholen en sportvoorzieningen. Maar het betekent ook dat er meer zorg nodig is en dat die zorg anders georganiseerd moet worden. Woningen kunnen worden aangepast om er langer zelfstandig te blijven wonen. En moeten we iets doen met scholen als het aantal leerlingen (te) klein wordt? Allemaal vragen waar de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân én de provincie de mening van inwoners over willen horen.

Bevolkingskrimp en scenario's voor de toekomst

De afgelopen maanden zijn scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor basisonderwijs, zorginstellingen, woningcorporaties, sportverenigingen, etc. uitgenodigd om mee te denken over de gevolgen van deze ontwikkelingen. Het is belangrijk om te weten hoe zij denken over de bevolkingskrimp en wat zij zien als mogelijke oplossingen. Minstens zo belangrijk is het om te weten wat de inwoners zelf vinden. Want het gaat om hun woon- en leefomgeving. Daarom is een enquête gemaakt met vragen over de thema's basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sport, zorg & welzijn en wonen.

Enquête

De enquête(link: https://nl.surveymonkey.com/r/93VWZ98 koppelen aan het woord enquête) staat tot en met 24 december a.s. online. De vragenlijst bestaat uit 25 vragen over de thema's basisonderwijs, voortgezet onderwijs, sport, zorg & welzijn en wonen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Drie scenario's

De uitkomsten van de bijeenkomsten én van de enquêtes worden gebruikt om drie scenario's uit te werken (met ideeën) voor de spreiding van voorzieningen in de toekomst. Deze scenario's worden in februari 2015 weer besproken in bijeenkomsten voor gemeenteraden en inwoners.

 

 

Dit bord, dat een tijd symbool stond voor verzet tegen de aanleg van de Centrale As, is nu getransformeerd in een constructieve bijdrage aan de ideevorming hoe het heringerichte dorp er straks uit kan zien.

Al tientallen jaren knokt Hurdegaryp voor een rondweg. In de plannen van de Centrale As werd deze langgekoesterde wens opgenomen. De drukke Rijksstraatweg en omgeving kan dan heringericht worden. Zo kan deze ruimte weer teruggegeven worden aan het dorp.

De acties van betteras werden dan ook lang niet door iedere Hurdegaryper begrepen en gewaardeerd.

Het bord van betteras aan de N355 bij de spoorwegovergang vormde voor sommigen zelfs een bron van ergernis.

Na de definitieve afwijzing van de alternatieven van betteras heeft menig Hurdegaryper opgelucht adem gehaald. Het dorp kan nu vol positieve moed aan de nieuwe inrichting.

 

Beste dorpsgenoten,

Nog de beste wensen voor 2014.

2014 wordt wat infrastructuur betreft een belangrijk jaar voor Hurdegaryp. De politiek gaat beslissen hoe de Rûnwei, als onderdeel van De Centrale As, wordt aangelegd.

Blijven er 3 spoorwegovergangen en krijgen we weer verkeerslichten of wordt alles ongelijkvloers met een tunnel onder de spoorlijn en rondweg door?

Bij de voorstellen van Betteras kreeg Hurdegaryp niets: geen rondweg. niX.

Omdat dit geluid in de vorm van een bord bij de ingang van Hurdegaryp bleef staan, kon ik het niet laten om in de eerste dagen van het nieuwe jaar met karton en plakaat verf dit bord te veranderen in "in Tunnel is better as niX.".

Toen deze toevoeging door regen en wind stuk ging, heb ik het weer opgeruimd.

Ik hoop dat mijn actie het begin is van een positief geluid uit Hurdegaryp naar de politiek toe om ons dorp nu niet met halve maatregelen op te zadelen. De nieuwe rondweg kan direct degelijk en duurzaam aangelegd worden!

met vriendelijke groet,

wytske baars-stienstra

koaikamp 52

9254 em hurdegaryp

t 0511 47 53 47

e Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Zegt het voort zegt het voort

 

It giet oan! Op dinsdagmiddag 24 december organiseren Jolanda Oostra en Marlies Ophof samen met een aantal vrijwilligers een KERSTINLOOP in het inloopcentrum naast de bibliotheek aan het Fuormanderijplein 1 te Hurdegaryp. Aanvang 13.00 uur, deelname 2,50 per persoon.

 

Op termijn willen we graag een kookcafé beginnen waar we met allerlei doelgroepen willen gaan koken en eten. Maar eerst een aantal try-outs! Iedereen is hierbij welkom, jong en oud, wel of geen beperking, allochtoon of fries, maakt niet uit. We gaan met elkaar allerlei hapjes in kerstsfeer maken, we bakken koekjes, versieren cupcakes en drinken met elkaar koffie,  thee en limonade en eten dan natuurlijk alles met elkaar op. Wil je meedoen? Meld je dan aan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via www.facebook.com/siede.hurdegaryp  We ontvangen je aanmelding graag voor maandag 23 december.

 

Sinterklaas 2013

Intocht Sinterklaas en zijn zwarte Pieten staan nu foto's op de website. Zie Foto menu en dan de link Sinterklaas2013. (c) HCK

Sloop dorpshuis De Schalmei.

Het is nu echt over en uit met het dorpshuis De Schalmei 1968-2013 over een week is het bouwrijp en dan herinneren allen foto's en film aan de mooi oude tijd waar menigeen van hurdegaryp een leuke tijd heeft door gebracht zowel voor diverse beheerders en vrijwilligers het was een mooie tijd.

Hurdegaryp 3-12-2013

 

Zomerweg (Burgum-Hurdegaryp) gestremd van 17 maart t/m 4 juli 2014

 

Van 17 maart tot en met 4 juli 2014 is de Zomerweg gestremd. Dit is nodig vanwege voorbereidende werkzaamheden die daar uitgevoerd moeten worden in het kader van De Centrale As. Het gaat hier o.a. om het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. Om de werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren wordt de Zomerweg tijdens de werkzaamheden volledig gestremd voor doorgaand verkeer. Het fietspad blijft open voor fietsers.

 

Doorgaand verkeer wordt omgeleid over gemeentelijke en provinciale wegen, o.a. via de Rijksstraatweg (N355) en de Oude Commissieweg (N356). Om sluipverkeer over wegen die daarvoor niet bedoeld zijn te voorkomen, is in overleg met de gemeente Tytsjerksteradiel besloten de Langelaan en Suwaldsterdyk ook voor doorgaand verkeer te stremmen. De stremming geldt niet voor fietsverkeer.

 

Vragen hierover? Neem contact op met projectbureau De Centrale As via 0511-548598 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes