Fugelwacht

             

 

Sinds april 1947 heeft Hurdegaryp een vogelwacht, die is aangesloten bij de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten, de B.F.V.W.
De B.F.V.W. telt 129 vogelwachten in Fryslân met meer dan 26000 leden.

De B.F.V.W. wil niet alleen de vogels,  maar de natuur in de ruimste zin van het woord beschermen en doet dat door:

  • te streven naar het behoud van de bestaande biotopen;

  • het propageren van de natuurbeschermingsgedachte;

  • het op uiterst praktische wijze uitvoeren van de daadwerkelijkevogelbescherming, vooral van de weidevogels.

De aktiviteiten van de afdeling Hurdegaryp bestaan uit o.a.:

  • 1 keer per jaar een natuurfilmavond;

  • 1 keer per jaar een excursie naar een natuurgebied;

  • bij strenge winters wintervoedering voor dieren in nood;

  • inventarisatie en nazorg van vele soorten broedvogels;

  • 1 keer per jaar een ledenvergadering;

Spreekt dit u aan, dan kunt u voor € 7,00 per jaar lid worden.
U bent van harte welkom.

Fugelwacht Hurdegaryp
Secr. W.Dijkema
Jintewarren 21
Tel. 0511-475153

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.  


Fûgelwacht:  Foar mear info:  www.bfvw.nl 

 

Uitreiking ZAP-speldjes gemeente Tytsjerksteradiel

Wethouder Houkje Rijpstra reikte op maandag 17 december 2007 ZAP-speldjes uit aan negen inwoners van Tytsjerksteradiel. ZAP staat voor ZwerfAfvalPakkers. Het speldje is een bedankje namens de gemeente voor de bijdrage die deze mensen leveren aan een schonere leefomgeving.De uitreiking van de ZAP-speldjes en de bijbehorende oorkondes vond plaats in het gemeentehuis te Burgum. Ook kregen de 'zappers' uit naam van de gemeente een presentje als dank voor hun inzet.Het ZAP-speldje is een initiatief van de Stichting Nederland Schoon.

Op de foto staan de volgende personen (van links naar rechts):

Bovenste rij: Taeke Kloosterman - Burgum, Wietske Dijkema - Fugelwacht Hurdegaryp, B. Graansma - Fugelwacht Hurdergayp, Johannes de Jong - Sumar, Hielkje Hamstra - Eastermar
Onderste rij: Sipke Dijk - Burgum, Sijtse Hendriks - Noardburgum, Detsje Swart - Tadema - Eastermar, wethouder Houkje Rijpstra.
Wybe Bijker - Hurdergayp mist op de foto.

bron:gemeente Tytsjerksteradiel

 

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes