Nije nijtsjes Hurdegaryp

 

 

5-6-2018

www.prorail.nl/projecten/extra-sneltrein-groningen-leeuwarden/hurdegaryp

 

 

 

 


 

 

Nieuw in Hurdegaryp!

Sinds december 2016 is het Hurdegaryper bedrijfsleven een onderneming rijker: Focus lashes by Frieda.

Focus lashes by Frieda is een salon aan huis waar wimperextensions geplaatst worden. Veel mensen zullen nog niet bekend zijn met deze opkomende trend. Kort gezegd worden de wimpers stuk voor stuk opgelengd, wat er natuurlijk uitziet.

Frieda is opgeleid in beide technieken waarmee wimperextensions geplaatst worden. Als eerste de meest gebruikte one-by-one techniek, waarbij iedere wimper opgelengd wordt met een extension. Daarna heeft Frieda zich verder gespecialiseerd in de 2D-6D techniek. Hierbij worden 2 tot 6 dunnere haartjes geplaatst per wimper, wat een voller effect geeft.

In overleg met de klant wordt besproken welke dikte, hoeveelheid, lengte en krul gebruikt wordt. Dit kan van natuurlijk en subtiel tot Russian Volume. De behandeling is pijnloos en het resultaat zal tot 6 weken zichtbaar zijn. Vanaf 3 weken kan er eventueel een refill geplaatst worden, maar je kunt de wimpers ook uit laten groeien.  

Wie wil het niet? Een verzorgde en stralende blik! En het mooiste nog: Je wordt er mee wakker! Focus lashes by Frieda: gespecialiseerd wimperstyliste.

Meer informatie of een afspraak maken? Kijk op www.facebook.com/focushardegarijp of bel of what’s app 06-22225859. ACTIE: Boek je in januari een afspraak? Dan gaat 10% van het besteedde bedrag naar KWF!

 

Leeuwarden culturele hoofdstad 2018

 

 

 

 

 

Foarút oer de As mei de pASsant

 

Onder de naam 'de pASsant' organiseert stichting Keunstwurk samen met de dorpen langs de Sintrale As een theatervoorstelling langs verschillende locaties. De pASsant neemt u mee op avontuur langs plekken waar u nog nooit bent geweest.

 

Gaat u mee op reis langs bijzondere locaties rondom de Sintrale As?
Als pASsant reist u met een bus langs verschillende locaties. In iedere bus zitten ‘gidsen’ die op een theatrale manier van de tocht een gezellig maar ook informatief avontuur maken. Bij iedere locatie stappen de passagiers uit de bus. Elke locatie is uniek en bijzonder. Vrijwilligers uit de betreffende dorpen maken zelf hun eigen voorstelling van ongeveer 20 minuten. Met dans, theater, zang en muziek maken zij de voorstelling tot een bijzondere belevenis om nooit te vergeten.

Samenwerkingen
Bij dit unieke evenement zijn vele vrijwilligers betrokken uit de omgeving van de Sintrale As. De voorstellingen op de routes zijn bedacht en uitgevoerd door inwoners van de locaties. Binnen de dorpen zijn samenwerkingen ontstaan, die gewoonlijk minder snel tot stand komen. Niet alleen verschillende culturele verenigingen, maar individuele personen, bedrijven en niet culturele verenigingen hebben elkaar opgezocht.

Kaartverkoop
Kaarten á € 7,50 kunt u online bestellen op www.lawei.nl. De kaartopbrengst van dit evenement gaat naar het goede doel: Stichting Leergeld. Let op!De voorstelling is helaas ongeschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Keunstwurk. Telefoon: 058 234 34 34

Kijk voor meer informatie op onze website: www.depassant.frl

Volgt ons ook op Facebook:www.facebook.com/depassanten twitter: @depassant2016

 

Waarom de pASsant?
De Sintrale As gaat begin oktober 2016 open voor autoverkeer.  Vanuit de inwoners van Noordoost Fryslân zijn verschillende ideeën ingebracht voor activiteiten rond de opening van de nieuwe autoweg. Deze ideeën zijn gebundeld in het programma ‘Foarút oer de As’. Rond de zomer van 2016 vinden er verschillende festiviteiten plaats: een culturele reis, een iepenloftspul, een grote braderie en een sportevenement. Deze festiviteiten zijn georganiseerd en geïnitieerd door verschillende organisaties, zoals Stichting Keunstwurk, verschillende ondernemers, Iepenloftspul Burgum en Rotaryclubs Bergum, Dokkum en Lauwersland. Provincie Fryslân (project De Centrale As) faciliteert hierin.

 

 

26-5-2016


Oude garage van wijlen Eelke Wijnia bestaat ook al niet meer. Wat hiervoor in de plaats komt is op dit moment nog niet bekend.

 

26-5-2016

Aanleg fietstunnel onder de rondweg door richting Ryptsjek

Wytske Baars Tunnel? Bestaat niet dat hier al een naam voor is.

 

 

5-6-2016

Er waren enkele problemen met de website van Hurdegaryp. Wij zijn druk bezig om een en ander weer op orde te krijgen. zoals u kunt zien is de website niet up-to-date.

 

 28-4-2015 Maskelyn

Eerste half uur plenair presentatie van alle 8 projecten in en om Hurdegaryp.

Let op: aanvang 19.30 uur.

De 8 projecten zijn:

- tunnel in de Simmerdyk

- aansluiting rondweg op de Ryksstrjitwei bij Qautrebras

- viaduct Woudwei

- Ovonde

- viaduct Ryksstrjitwei

- tunnel Foksegatten

- spoortunnel in de rondweg boven de Pôllesingel

- spoortunnel Ryksstrjitwei en westelijke aansluiting van Hurdegaryp op rondweg, N355.

Daarna de mogelijkheid om rondom tafels met kaarten de ambtenaren van de provincie  vragen te stellen tot 21.30 uur.

De avond is voor de inwoners van Hurdegaryp, Ryptsjerk en Tytsjerk.

Politici zijn niet uitgenodigd. Er komt officieel dus geen gedeputeerde.

 

14-11-2014

Informatiemarkt situatie spoor Hurdegaryp

Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Op maandag 1 december van 19.30 tot 21.30 uur is er een informatiemarkt over Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden en de situatie rond het spoor in Hurdegaryp. De informatiemarkt vindt plaats in It Maskelyn in Hurdegaryp. Hier kunt u informatie krijgen over het besluit van de tunnel en de overige maatregelen met betrekking tot de extra sneltrein. Medewerkers van provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel en ProRail zijn hierbij aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Datum: 1 december2014

Programma: Inloop om 19.00 uur
19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie: It Maskelyn
Easter Omwei 5
9254 GM Hurdegaryp

Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Er komt een extra sneltrein op de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden. De provincies Groningen en Fryslân, ProRail, de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Zuidhorn en de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân werken samen aan dit project.

Situatie Hurdegaryp
Voordat de extra sneltrein kan rijden, moet eerst de spoorinfrastructuur worden aangepast. Bij verschillende overwegen aan de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden is het nodig om veiligheidsmaatregelen te nemen.

In de oorspronkelijke plannen bij Hurdegaryp is niet een tunnel opgenomen. Vanuit het dorp, de politiek en de samenwerkende partijen is die wens wel naar voren gekomen. Ondertussen is er onderzoek geweest naar de mogelijkheden.Op 1 juli is er een informatiebijeenkomst geweest in Hurdegayp over de tunnel. Inmiddels heeft Provinciale Staten een besluit genomen. Hierover willen wij u informeren. U bent van harte welkom maandagavond 1 december in It Maskelyn.

 

 

 

10-9-2014

Dorpsfeest 2014.

In september is het weer zover. Het 1e lustrum van dorpsfeest Hurdegaryp is een feit. Ook dit jaar zijn we er in geslaagd om een leuk en zeer afwisselend dorpsfeest neer te zetten, waar we voor iedereen wat leuks op het programma hebben gezet.

 Enkele nieuwe items zijn een heuse Vrouw Hurdegaryp Beurs, maar ook een Mega Scholen Party (MSP) ontbreekt niet.

Door de vele vrijwilligers en sponsoren is het gelukt om de activiteiten zeer laagdrempelig te kunnen houden.

Voor meer info zie de website van http://www.dorpsfeest-hurdegaryp.nl/main.html

 

3-7-2014

 

 

20-4-2014

HURDEGARYP TUNNEL RYP!  voor meer info zie link "Doarpskrante"

 

Informatiebijeenkomst situatie spoor Hurdegaryp

Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden

Op dinsdag 1 juli is er van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond over de situatie rond het spoor in Hurdegaryp. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Van der Valk in Hurdegaryp. Gedeputeerde Johannes Kramer geeft een inleiding over de situatie en ook wethouder Houkje Rijpstra zal aanwezig zijn. Daarna is er een informatiemarkt en zijn er medewerkers van de provincie Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel en ProRail aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Datum:                       dinsdag 1 juli 2014

Tijdstip:                      19.30 – 21.00 uur

Locatie:                       Hotel Van der Valk, Rijksstraatweg 36, Hurdegaryp

Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden
Er komt een extra sneltrein op de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden. De provincies Groningen en Fryslân, ProRail, de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Zuidhorn en de samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân werken samen aan dit project.

Situatie Hurdegaryp

Voordat de extra sneltrein kan rijden, moet eerst de spoorinfrastructuur worden aangepast. Bij verschillende overwegen aan de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden is het nodig om veiligheidsmaatregelen te nemen.

In de oorspronkelijke plannen bij Hurdegaryp is niet een tunnel opgenomen. Vanuit het dorp, de politiek en de samenwerkende partijen is die wens wel naar voren gekomen. Ondertussen is er onderzoek geweest naar de mogelijkheden. Hierover wordt u bijgepraat. U bent van harte welkom dinsdagavond 1 juli in Hotel Van der Valk in Hurdegaryp.

zie ook voor meer info http://www.wgsi-friesland.nl/lw-gn-br 

 

Geschiedenis:
De spoorlijn werd op 1 juni 1866 geheel enkelsporig geopend en maakte in het verleden deel uit van de staatslijn B, die liep van Harlingen tot Nieuwe- schans. Het gedeelte Groningen – Zuidbroek wordt in 1913 dubbelsporig gemaakt. De spoorlijn Groningen - Leeuwarden heeft een lengte van 54Km.

Spoorverdubbeling Leeuwarden-Groningen:
In de jaren '80 werd er een nieuw format door de NS gepresenteerd onder de naam: Rail '21 "Sporen naar een nieuwe Eeuw" waarin ook de toekomstplannen voor Friesland werden voorgesteld. Het laatste deel van de staatslijn Leeuwarden - Groningen heeft lang op het lijstje gestaan als onderdeel van het IC-net (Intercitynet). Bij de presentatie in 1988 was dit allemaal weer te niet gedaan en was de lijn slechts gepromoveerd van Boemellijn (lees Stoplijn) tot IRS-net (Inter Regio Snel-net). Hiermee waren dus direct de plannen voor volledige verdubbeling en elektrificatie van het Spoor tussen Leeuwarden en Groningen de prullenbak in gegaan.
Er werd in de jaren '90 nog wel een besluit genomen om meer treinen in de dienstregeling op te nemen en daarvoor was verdubbeling nodig. In 1998 is het traject Grijpskerk - Veenwouden verdubbeld. De baanvaksnelheid op dat deel van het traject is verhoogd tot 140 kilometer per uur. Het was oorspronkelijk de bedoeling om het Groningen - Leeuwarden integraal te verdubbelen, maar daarvoor ontbraken de middelen. Er zijn nog altijd plannen om de rest van de lijn alsnog te verdubbelen. Daarvoor moet onder andere de oude enkelsporige spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn vervangen worden. Er is al wel een ruimtelijke reservering voor het tracé voornamelijk rondom het spoor (grond). De spoorlijn Groningen - Leeuwarden is beveiligd met ATB-NG.

Overname van de NS:
De spoorlijn Groningen – Leeuwarden is in 1999 overgenomen door NoordNed en in 2003 overgedragen aan Arriva. Het is een decentrale spoorlijn, dat wil zeggen dat de spoorlijn niet valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van verkeer en waterstaat, maar valt onder een decentrale overheid. In dit geval de provincie Groningen en Friesland. De vervoersconcessie is in handen van Arriva. Daarmee heeft Arriva het alleen recht om op de lijn treinen te laten rijden.

Bron: Frieslandrail (Staatslijn-B)

Aankomende veranderingen:
Een aantal aanpassingen aan de lijn Leeuwarden – Groningen  zitten al in de planning. Baanvak snelheid Leeuwarden-Veenwouden is verhoogd naar 130km/pu en tussen Grijpskerk en Hoogkerk naar 120km/pu. Verder wordt het spoor  verdubbeld tussen  Zuidhorn en Hoogkerk. En er gaan extra treinen tussen Leeuwarden en Groningen  rijden (2 stoptreinen en 2 sneltreinen). Een extra perron wordt er bij gebouwd op Leeuwarden-CS die nodig is  om de toename van treinverkeer op de lijn Leeuwarden-Groningen te verwerken.  Er komen 8 compleet  vernieuwde overwegen, circa 14 km complete spoorvernieuwing ook het vernieuwen van spoor op bruggen op 4 locaties word gerealiseerd. Ook het compleet vernieuwen van 3 wissels en  circa 0,5 km partiële spoorvernieuwing is aan de orde.

Bron: Arriva en ProRail

 

 

 

22-2-2014

Maskelyn Hurdegaryp

Lassie ToverRock. 15 maart 2014 in It Maskelyn in Hurdegaryp. Kaarten zijn te verkrijgen bij Primera Hurdegaryp. Voor meer info zie http://www.lassietoverrock.nl/

 

21-12-2013

Zegt het voort zegt het voort

It giet oan! Op dinsdagmiddag 24 december organiseren Jolanda Oostra en Marlies Ophof samen met een aantal vrijwilligers een KERSTINLOOP in het inloopcentrum naast de bibliotheek aan het Fuormanderijplein 1 te Hurdegaryp. Aanvang 13.00 uur, deelname 2,50 per persoon.

Op termijn willen we graag een kookcafé beginnen waar we met allerlei doelgroepen willen gaan koken en eten. Maar eerst een aantal try-outs! Iedereen is hierbij welkom, jong en oud, wel of geen beperking, allochtoon of fries, maakt niet uit. We gaan met elkaar allerlei hapjes in kerstsfeer maken, we bakken koekjes, versieren cupcakes en drinken met elkaar koffie,  thee en limonade en eten dan natuurlijk alles met elkaar op. Wil je meedoen? Meld je dan aan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via www.facebook.com/siede.hurdegaryp  We ontvangen je aanmelding graag voor maandag 23 december.

 

30-11-2013

Binnenkort nog eenmalig een unieke foto-film reportage over de Schalmei

 

25-11-2013

Foto's intocht Sinterklaas 2013 staan nu online, zie Foto Menu

 

15-11-2013

Woensdag 20 november organiseren de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een interactieve bijeenkomst over burgerkracht. Een uitnodiging om met Jim Diers, de grondlegger van het begrip "Big Society" en Nico de Boer, onderzoeker naar de burgerkracht in de wijk, in discussie te gaan over de rol vande burger binnen het sociaal domein.

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst. U kunt zich aanmelden
via: http://burgerkracht.eventbrite.nl

Siemon W. van der Meulen

Dorpencoördinator Tytsjerksteradiel

 

 

9-11-2013

Nieuwe linken onder kop verenigingen, it Maskelyn en Buurtvereniging De Skurk

Helaas ie de vereniging Country line dance in Hurdegaryp op gehouden te bestaan.

 

8-11-2013

Op zaterdag 23 november is de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Hurdegaryp.

Route en meer gegevens zie Doarpskrante op de website.

 

7-11-2013

Op donderdag 14 november organiseert de gemeente i.s.m. notaris Dantuma, NVM-makelaars Tytsjerksteradiel en WoonAccent, de Rabobank en het Energieloket in de gemeente   een 'markt' waar (jonge) woningzoekenden zich vrijblijvend kunnen laten informeren over:

- beschikbare bestaande en nieuwbouwwoningen

- financieringsmogelijkheden

- notariële zaken

maar ook over:

- energiezuinig wonen!

Onder de noemer "Starterscafé Tytsjerksteradiel" is een ieder welkom op donderdag 14 november. Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Locatie: Restaurant De Pleats, Schoolstraat 82 in Burgum.

De organisatie van het "Starterscafé" zou het op prijs stellen als u de meegezonden flyer (bijlage) zou linken aan de website van het dorp. Vandaar dat ik u met deze mail hierover benader en informeer. Voor uw bereidheid en medewerking alvast onze hartelijke dank!

Namens de organisatie van "Starterscafé Tytsjerksteradiel',

Siemon W. van der Meulen

Dorpencoördinator Tytsjerksteradiel

 

4-9-2013

DORPSFEEST HURDEGARYP 2013 vanaf 5 september tot 8 september

voor meer info zie www.dorpsfeest-hurdegaryp.nl

 

4-9-2013

Straatvereniging Reidfoarn uit Hurdegaryp nu u ook actief op de website van Hurdegaryp

zie Verenigingen

 

18-6-2013

Vrijwilliger worden in het MFC Hurdegaryp

Een nieuw MFC; een nieuw moment voor het actief zoeken naar nieuwe vrijwilligers. 

In september 2013 starten de activiteiten in het MFC; op 8 oktober is de opening. Van de vrijwilligers van nu in de Hameie, de Wissel en de Schalmei gaan velen mee over, maar er zijn ook nieuwe vrijwilligers welkom om mee te bouwen aan ons MFC.

Hebt u belangstelling om vrijwilliger te worden in het MFC? 

U kunt dan:

zich online aanmelden via onderstande link/button

De link is: https://response.questback.com/kearn/2roegjxrxa/

 

14-5-1013

GRIENLINKS  Tytsjerksteradiel-Achtkarspelen

Aan alle leden, sympathisanten en andere belangstellenden van GrienLinks Tytsjerksteradiel,

GrienLinks Tytsjerksteradiel is bezig met een plan  'banen creëren ' in de gemeente. Samen met dorpsbewoners, instellingen en bedrijven wil GL kijken naar de mogelijkheden voor werk. In deze tijd van recessie en ontslag, flexbanen en bezuinigingen vormen creativiteit en motivatie positieve drijfveren voor nieuwe initiatieven.

Dorpstuin Hurdegaryp is een eerste concrete uitwerking van dit initiatiefvoorstel. Het plan is dat ieder dorp in de gemeente een eigen dorpstuin krijgt, afhankelijk van de mogelijkheden van de inwonersen de initiatieven ter plaatse.  Het is de bedoeling dat de gemeente hiervoor geen geld levert, maar wel meedenkt en faciliteert.

Dorpstuin Hurdegaryp is een burgerinitiatief waar op kleine schaal groenten en fruit geteeld gaan worden voor de lokale markt, want waarom zou voedsel over grote afstanden getransporteerd moeten worden als het ook dichtbij geteeld kan worden? Daarnaast geeft lokale voedselteelt mensen de mogelijkheid om samen aan de slag te gaan, met de handen in de aarde. Een dorpstuin biedt een schat aan mogelijkheden. Denk aan de gezelligheid van een lokale voedselmarkt, aan alle oogst- en plukactiviteiten die gehouden kunnen worden, aan alle zinvolle verbindingen die gelegd kunnen worden, aan de biodiversiteit en de bijen, aan al het werk dat door deze tuin ontstaat.

Op de dorpstuin zal gebruik gemaakt worden van vergeten Friese groenten, sterke oude rassen, maar ook van nieuwe inzichten zoals moestuinieren in potten.  Naast lokaal voedsel telen gaat het vooral ook om samenwerking. Ook biedt de tuin een educatief aanbod aan informatie, kennis en vaardigheden over duurzame levensstijl , gezonde en eerlijke voeding  en een brede toepassing van eetbaar groen.

De plannen voor de dorpstuin zijn klaar om gepresenteerd te worden. Op 27 mei leggen initiatiefnemers Anna en Eliza Janse uit Hurdegaryp uit wat hen voor ogen staat. Iedereen is van harte uitgenodigd om zelf mee te denken, mee te praten en mee te doen om de dorpstuin vorm te geven, en om GROEN in praktijk te brengen.


De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in De Hameie, De Fuormanderij 1, 9254 GS Hurdegaryp. Voorafgaand aan de presentatie van de dorpstuinplannen zullen Brigitta Meinema en Karelv an der Linden, gemeenteraadsleden van GrienLinks, iets vertellen over de initiatieven om in de gemeente Tytsjerksteradiel banen te creëren.

U kunt zich vooraf aanmelden bij Brigitta Meinema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0511-477072.

27 mei 2013 20.00 uur
De Hameie Fourmanderij 1
Hurdegaryp

14-5-2013

Wie verdient er volgens u een lintje?

Doe uw voordracht voor de lintjesregen 2014!
Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Deze mensen komen in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Maar dan moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen.

Wie komt in aanmerking voor een onderscheiding?
Iemand kan nooit in aanmerking komen voor een lintje op grond van zijn of haar maatschappelijke status, positie of op grond van het bedrijf of instelling waar men aan verbonden is. Het gaat er om wat hij of zij persoonlijk heeft gedaan. We denken daarbij aan een persoon die zich een aantal jaren voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, dan wel opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Aan welke eisen moet iemand voldoen?
De nadruk ligt op de bijzonderheid van de verdiensten. Bij de beoordeling van een voordracht wordt gekeken naar de mate van vrijwilligheid, de tijdsduur, de maatschappelijke betekenis en uitstraling van de activiteiten, de mate van vrijetijdsbesteding en eventuele onkostenvergoedingen.

Dien uw aanvraag op tijd in
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding volgend jaar tijdens de zogenoemde 'lintjesregen' voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien dan vóór 1 juli 2013 een aanvraag in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u tenminste vijf maanden van tevoren een aanvraag indienen.

Informatie
Wilt u iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voordragen? Neem contact op met mw. Y.A. de Graaf, Koninklijke Onderscheidingen gemeente Tytsjerksteradiel, tel. (0511) 46 08 89, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

12-5-2013

Hurdegaryper echtpaar starten een nieuw fitnesscentrum

Rijksstraatweg 72, Hardegarijp,

Fit! Fryslân. Hou deze site in de gaten voor updates http://www.fitfryslan.nl/. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de opening van onze sportschool in Hurdegaryp. De opening hiervan staat gepland op 19 augustus 2013. Zodra er meer bekend is, zullen we dat hier plaatsen.

Wel kunnen we alvast verklappen dat deze sportschool voor elk budget geschikt is en toch kwaliteit levert in de vorm van professionele begeleiding. Daarnaast willen we het ook vooral gezellig maken.

Geen onnodige poespas. Wij hebben er zin in, we hopen dat u dat ook heeft!

Chris en Linda Douma

www.facebook.com/pages/Fit-Fryslan/

 

 

26-3-2013

Wil jij graag studeren, maar hebben jij en je ouders de financiële middelen er niet voor?
Misschien kunnen wij jou daar mee helpen!

Stichting Rauwerda-Westra Fonds
Studiejaar 2013-2014

Doel
De stichting is opgericht bij testament van de heer Pieter Edzo Rauwerda, hij was arts in Groningen. De stichting heeft als doel om begaafde maar minvermogende jongeren, die de Friese taal spreken en bij voorkeur uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen, te laten studeren. De stichting doet dit door middel van het verstrekken van een toelage.

Wanneer kom je aanmerking?
-    wil jij het komende studiejaar gaan studeren (MBO, HBO of WO),
-    ben jij jonger dan 27 jaar,
-    kun jij voldoende studieresultaten overleggen over het laatste jaar
-    en wordt voldaan aan de voorwaarden over inkomen en vermogendan kom jij misschien wel in aanmerking voor deze toelage!

Wat zijn de voorwaarden?
-    De toelage bedraagt maximaal € 1.500,00 per keer
-    Om voor de toelage in aanmerking te komen mag het inkomen en vermogen niet meer   bedragen dan 125% van de geldende norm uit de Wet Werk en Bijstand. Als aanvrager thuiswonend is, geldt hiervoor het gezamenlijke netto gezinsinkomen (exclusief vakantietoeslag). Als aanvrager (zelfstandig) uitwonend én 18 jaar of ouder geldt het gezamenlijk inkomen van aanvrager en zijn of haar partner (exclusief vakantietoeslag).
-    De toelage wordt niet later verstrekt dan uiterlijk twee maanden na het begin van het     schooljaar en niet eerder dan dat daadwerkelijk een begin met de studie is gemaakt
-    De toelage kan maximaal vier keer aan één persoon worden verstrekt.

Hoe jij in aanmerking komt voor deze toelage? Kijk dan op de website van de gemeente Tytsjerksteradiel: www.t-diel.nl
Hier vind je meer informatie en een inschrijfformulier. Wees er snel bij, want je aanvraag moet vóór 1 mei binnen zijn.

 

25-2-2013

GEMEENTE SCHENKT ALLE DORPEN KONINGSLINDE

Naar aanleiding van de aangekondigde
troonsafstand van H.K.H. Koningin Beatrix heeft het college van gemeente Tytsjerksteradiel besloten alle dorpen een cadeau aan te
bieden.

Troonswisseling

Op maandag 28 januari jl. kondigde H.K.H. Koningin Beatrix aan dat ze op
Koninginnedag 30 april a.s. afstand doet van de troon. Vanaf dat moment krijgt
Nederland een Koning en een Koningin; Z.K.H. Koning Willem Alexander en H.K.H. Koningin Maxima.


Koningslinde

De troonswisseling is voor het college van B & W van de gemeente
Tytsjerksteradiel aanleiding alle dorpen in de gemeente een cadeau aan te bieden.
Ieder dorp krijgt een Koningslinde aangeboden. Als het dorp deze speciale boom
op prijs stelt wordt de plantplaats in overleg met het dorp bepaald.

Financiële bijdrage

Daarnaast is besloten voor ieder dorp een bedrag van €
1000,-beschikbaar te stellen. Deze extra financiële bijdrage moet worden ingezet om van de komende Koninginnedag een extra feestelijke dag te maken voor de inwoners. De dorpen
mogen hiervoor zelf een plan bedenken.

 

17-2-2013

Doet u mee met 'Meidwaan!'

In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn we aan de slag gegaan met het versterken van de burgerparticipatie. In dit kader heeft het college van burgemeester en wethouders de verenigingen voor dorpsbelangen opgeroepen om plannen en ideeën in te dienen.

Ook is er een digitaal platform gemaakt: Meidwaan!
Meidwaan! is een digitaal platform speciaal bedoeld voor inwoners en de verenigingen van dorpsbelangen.

Wat is Burgerparticipatie?
Burgerparticipatie is het betrekken van burgers bij het ontwikkelen van beleid, de besluitvorming en de uitvoering hiervan. Meepraten, meedenken en vooral om gezamenlijk te komen tot de juiste aanpak van zaken die met uw leefomgeving te maken hebben.

Meidwaan!
Via dit digitale platform kunnen inwoners van onze gemeente aan hun dorpsbelang hun mening geven over de plannen en ideeën die zijn ingediend. Alleen Verenigingen voor Dorpsbelangen kunnen hier ideeën op zetten, maar alle inwoners kunnen via hun dorpsbelangen een idee aanmelden.

Wat gebeurt er met de reacties?
Als er op een plan wordt gereageerd, komt deze reactie direct binnen bij dorpsbelang van het dorp waar de inwoner woont. Zowel dorpsbelang als het college van burgemeester en wethouders zullen de reacties meenemen in het besluitvormingsproces. Elke mening telt dus mee!
Mede op basis van de reacties zal er door het college van burgemeester en wethouders een keus gemaakt worden voor drie pilots.

Meidwaan! Ook voor de leefomgeving.
Soms gaat er iets stuk en kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld als een putdeksel verdwenen is. Maar er kunnen ook andere problemen zijn; een losse stoeptegel, een omgewaaide boom of zwerfvuil. Ook dit soorten zaken kunnen via Meidwaan! aan de gemeente digitaal worden gemeld.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op: www.t-diel.nl/meidwaan.

 

 

Hurdegaryp 10-2-2013

Lassie ToverRock. 23 februari 2013 in De Schalmei in Hurdegaryp.

Lassie ToverRock is een jaarlijks terugkerend muziekfestival dat gehouden wordt in de Schalmei in Hurdegaryp. Met een brede programmering, verdeeld over twee zalen, bieden we voor iedereen een onvergetelijke avond. Met regionale, nationale en internationale artiesten in de genres pop, rock, dance, techno, hiphop en ska!

voor meer info klik hier...!!

 

Hurdegaryp 8-02-2013

Het Tjalling Koopmans College, een school voor persoonlijk onderwijs, zal in augustus 2013 zijn school voor voortgezet onderwijs openen. En Hurdegaryp is er klaar voor. De school heeft een forse opknap beurt gehad. Volgens buurtbewoners van de Easteromwei was het nog nooit zo druk op de Easteromwei naar aanleiding van de open dagen van het Tjalling Koopmans College. Dat belooft wat. In het dorp Hurdegaryp zijn alleen maar positieve geluiden te horen, ook de communicatie van de school naar de bewoners van de Easteromwei is positief.

 

nieuws over de school klik hier...!

 

Hurdegaryp,1-2-2012

Staat u straks aan het roer in Tytsjerksteradiel ?!

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene dag buig je je als raadslid over de bouwplannen in Tytsjerk, de andere dag ben je bezig met het centrum voor Jeugd en Gezin, de bijstand, reclamebelasting in Burgum of gemeentelijke monumenten.

Maar: "Waar beslist nu eigenlijk de rijksoverheid over en wat mag een gemeente zelf beslissen?"

"Gemeenteraad, burgemeester, wethouders, ambtenaren, wie doet nu eigenlijk wat?"

En: "Ik wil actief worden in de politiek van Tytsjerksteradiel, hoe pak ik dat eigenlijk goed aan?"

Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u denkt! Daarom organiseert de gemeenteraad een cursus voor inwoners die zich met de lokale politiek in Tytsjerksteradiel willen gaan bezighouden.

In sneltreinvaart klaar voor de politiek van Tytsjerksteradiel

Tijdens vier avonden vergroot u uw kennis over de politiek in het algemeen, leert u meer over de gemeentelijke politiek én leert u vaardigheden zoals debatteren. De cursus wordt gegeven door de organisatie ProDemos en vindt plaats in de avonduren.

De cursus wordt gehouden in maart 2013 en bestaat in totaal uit vier bijeenkomsten, met elk een ander thema.

Dinsdagavond 5 maart: introductie en algemene staatsinrichting
Dinsdagavond 12 maart: de gemeenteraad
Dinsdagavond 19 maart: debatteren
Donderdagavond 21 maart: bijwonen raadsvergadering en uitreiken certificaten

Actieve rol in gemeenteraad

De deelname aan de cursus is voor inwoners van Tytsjerksteradiel gratis. Wie weet bent u na de cursus wel geïnteresseerd om actief te worden in lokale politiek. Of u die stap aan het eind van de cursus ook daadwerkelijk zet, is uiteraard geheel aan u.

Doet u mee?

U kunt zich aanmelden tot maandag 25 februari bij Sytze Dijkstra, raadsgriffier van Tytsjerksteradiel, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0511 460 508. Ook voor vragen over de cursus kunt u bij hem terecht. Aanmelden kan ook via een aanmeldingsformulier op raad.t-diel.nl (cursus politiek actief). Er kunnen maximaal 25 inwoners meedoen. Zijn er minder dan 12 deelnemers, dan kan de cursus helaas niet doorgaan.

 

ijsbaan Hurdegaryp

19-1-2013, ijsbaan Hurdegaryp nog niet openen, zondag zal er weer gemeten worden.

voor meer info zie http://www.ijsclubhardegarijp.nl/

 

Groen licht Hurdegaryp
 
De nieuwe school voor persoonlijk onderwijs opent vanaf schooljaar 2013/14 nabij het treinstation in Hurdegaryp de deuren. Na de succesvolle start van een vergelijkbare school in Zeeland, krijgt nu ook Friesland een school voor persoonlijk onderwijs.

Het heeft veel voeten in de aarde gehad voordat het Tjalling Koopmans College van start kon. Enkele scholen in Burgum vreesden dat ze de concurrentie met de nieuwe school niet aan zouden kunnen. Deze scholen hebben daarom tot aan de Raad van State geprocedeerd. Uiteindelijk besloot de hoogste rechter dat de vrije schoolkeuze voor ouders het zwaarst weegt. Daarmee is er definitief groen licht voor de school in Hurdegaryp.

Het lijkt dat de geschiedenis zich herhaald, vroeger door de komst van christelijk onderwijs in Hurdegaryp had dit ook nog al wat voeten in de aarde. 

Wij wensen het Tjalling Koopmans College heel veel succes in Hurdegaryp.

 

Gemeentelijk groen in beweging

Inleiding

In 2011 heeft de gemeenteraad besloten te bezuinigingen op het
groenonderhoud. Om deze bezuinigingsdoelstelling te halen zal een deel van de heestervakken in de gemeente worden omgevormd tot gazon. Ook een gedeelte van het bestaand gazon en enkele heestervakken worden omgevormd naar zogenaamd extensief gras. Dit extensief gras ziet eruit zoals het gras in de bermen. Op deze manier worden de onderhoudskosten voor het groen met ingang van 2013 aanzienlijk verlaagd.

Beheer heestervakken
Heestervakken zijn arbeidsintensief en daardoor duur in het onderhoud. Snoeien, wieden en schoffelen zijn terugkerende werkzaamheden.
 
Gazons
De gazons worden wekelijks gemaaid. Het maaisel wordt verkleind en blijft liggen. Het onderhoud is hierdoor een stuk goedkoper als dat van de heestervakken.

Extensief gras
Extensief gras is gras dat maar twee keer per jaar gemaaid wordt. Het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen diverse plantensoorten een kans zich te ontwikkelen. Hierdoor zijn meer bloemen in te zien.

We realiseren ons terdege dat niet iedereen deze manier van beheer zal waarderen. De bezuinigingen dwingen ons echter deze keuzes te maken.

Digitale kaarten (voor kaart klik hier...!)

De heestervakken die omgevormd worden naar gazon zijn in rood aangegeven op een digitale kaart die per dorp beschikbaar zijn. Ze zijn vanaf 1 juni te vinden op website www.t-diel.nl. en liggen daarnaast ter inzage bij Balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. De heestervakken of gazons die zullen veranderen in extensief
gras zijn in groen aangegeven op dezelfde kaarten.

Planning en uitvoering

De omvorming van de heestervakken vindt plaats in 2013. De heesters worden gerooid, vervolgens worden ze ingezaaid met gras.
De omvorming van de gazons tot extensief gras staat in 2014 op de planning en hier zal het maaischema van wekelijks naar twee keer per jaar gaan. De heestervakken die omgevormd worden naar extensief gras zullen in 2014 gerooid worden en daarna ingezaaid worden met gras.

Bij de kaart:

Rode vakken: heestervakken die zullen worden omgevormd naar gazons Groene vakken: heestervakken of gazons die zullen worden omgevormd tot extensief gras Bovenstaand schrijven kreeg VDH van de gemeente toegestuurd voor plaatsing in TWW. Mocht u naar aanleiding van dit artikel opmerkingen over dit onderwerp
hebben (bv. plaatsen waar kinderen spelen) dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente of een mailbericht sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wij zullen deze opmerkingen dan kenbaar maken bij de gemeente.

 

 

Wees erbij in De Schalmei!
Van Weerden Poelmanstraat 11
9254 CS Hurdegaryp

 
Druk bezochte info avond decentraleas.nl in de schalmei te Hurdegaryp

Op woensdag 31 oktober waren alle bewoners van Hurdegaryp, Quatrebras, Noardburgum en Feanwâldsterwâl van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond kon u geïnformeerd worden over de start van de werkzaamheden rondom De Centrale As. Daarnaast was er informatie over o.a. gebiedsontwikkeling, Kansen in Kernen en kavelruil.

 

 

Nieuw in Hurdegaryp!

Sinds december 2016 is het Hurdegaryper bedrijfsleven een onderneming rijker: Focus lashes by Frieda.

Focus lashes by Frieda is een salon aan huis waar wimperextensions geplaatst worden. Veel mensen zullen nog niet bekend zijn met deze opkomende trend. Kort gezegd worden de wimpers stuk voor stuk opgelengd, wat er natuurlijk uitziet.

Frieda is opgeleid in beide technieken waarmee wimperextensions geplaatst worden. Als eerste de meest gebruikte one-by-one techniek, waarbij iedere wimper opgelengd wordt met een extension. Daarna heeft Frieda zich verder gespecialiseerd in de 2D-6D techniek. Hierbij worden 2 tot 6 dunnere haartjes geplaatst per wimper, wat een voller effect geeft.

In overleg met de klant wordt besproken welke dikte, hoeveelheid, lengte en krul gebruikt wordt. Dit kan van natuurlijk en subtiel tot Russian Volume. De behandeling is pijnloos en het resultaat zal tot 6 weken zichtbaar zijn. Vanaf 3 weken kan er eventueel een refill geplaatst worden, maar je kunt de wimpers ook uit laten groeien.  

Wie wil het niet? Een verzorgde en stralende blik! En het mooiste nog: Je wordt er mee wakker! Focus lashes by Frieda: gespecialiseerd wimperstyliste.

Meer informatie of een afspraak maken? Kijk op www.facebook.com/focushardegarijp of bel of what’s app 06-22225859. ACTIE: Boek je in januari een afspraak? Dan gaat 10% van het besteedde bedrag naar KWF!

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes