Artikelen

Nieuws van Dorpsbelangen

 

 

 

1917 Vereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp 2017

Op 1 oktober jl. was het 100 jaar geleden dat de Vereniging voor Dorpsbelangen Hardegarijp is opgericht.

In die 100 jaar is er veel veranderd in ons dorp. En ook de VDH is niet meer dezelfde vereniging zoals die destijds was. Mede dankzij de leden van de Vereniging hebben we het 100 jaar kunnen volhouden. En natuurlijk ook dankzij de bestuursleden, die in al die jaren actief zijn geweest en nog steeds zijn.

Daarom willen we dit jubileum niet in stilte laten passeren.  We nodigen langs deze weg alle leden, oud-bestuursleden en alle inwoners van Hurdegaryp uit om dit heugelijke gebeuren met ons te vieren.

U bent van harte welkom op vrijdag 3 november as. van 16.00-19.00 uur in It Maskelyn te Hurdegaryp.

Bestuur van VDH

 


Gemeentelijk groen in beweging

Inleiding

In 2011 heeft de gemeenteraad besloten te bezuinigingen op het
groenonderhoud. Om deze bezuinigingsdoelstelling te halen zal een deel van de heestervakken in de gemeente worden omgevormd tot gazon. Ook een gedeelte van het bestaand gazon en enkele heestervakken worden omgevormd naar zogenaamd extensief gras. Dit extensief gras ziet eruit zoals het gras in de bermen. Op deze manier worden de onderhoudskosten voor het groen met ingang van 2013 aanzienlijk verlaagd.

Beheer heestervakken
Heestervakken zijn arbeidsintensief en daardoor duur in het onderhoud. Snoeien, wieden en schoffelen zijn terugkerende werkzaamheden.
 
Gazons
De gazons worden wekelijks gemaaid. Het maaisel wordt verkleind en blijft liggen. Het onderhoud is hierdoor een stuk goedkoper als dat van de heestervakken.

Extensief gras
Extensief gras is gras dat maar twee keer per jaar gemaaid wordt. Het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor krijgen diverse plantensoorten een kans zich te ontwikkelen. Hierdoor zijn meer bloemen in te zien.

We realiseren ons terdege dat niet iedereen deze manier van beheer zal waarderen. De bezuinigingen dwingen ons echter deze keuzes te maken.

Digitale kaarten (voor kaart klik hier...!)

De heestervakken die omgevormd worden naar gazon zijn in rood aangegeven op een digitale kaart die per dorp beschikbaar zijn. Ze zijn vanaf 1 juni te vinden op website www.t-diel.nl. en liggen daarnaast ter inzage bij Balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. De heestervakken of gazons die zullen veranderen in extensief gras zijn in groen aangegeven op dezelfde kaarten.

Planning en uitvoering

De omvorming van de heestervakken vindt plaats in 2013. De heesters worden gerooid, vervolgens worden ze ingezaaid met gras.
De omvorming van de gazons tot extensief gras staat in 2014 op de planning en hier zal het maaischema van wekelijks naar twee keer per jaar gaan. De heestervakken die omgevormd worden naar extensief gras zullen in 2014 gerooid worden en daarna ingezaaid worden met gras.

Bij de kaart:

Rode vakken: heestervakken die zullen worden omgevormd naar gazons Groene vakken: heestervakken of gazons die zullen worden omgevormd tot extensief gras Bovenstaand schrijven kreeg VDH van de gemeente toegestuurd voor plaatsing in TWW. Mocht u naar aanleiding van dit artikel opmerkingen over dit onderwerp
hebben (bv. plaatsen waar kinderen spelen) dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente of een mailbericht sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Wij zullen deze opmerkingen dan kenbaar maken bij de gemeente.

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes