Hurdegaryp voorpaginanieuws

ZONDAG 27 MAART 1966 en DONDERDAG 23 FEBRUARI 1967


Hurdegaryp voorpaginanieuws in de landelijke pers
In maart 1966 en februari 1967 raasde er een westerstorm over Hurdegaryp. De huizen aan de Vossenburcht en De Horst stonden destijds op de eerste rang. Ten westen ervan nog een weids landschap zonder enige vorm van bebouwing.
Op zondag 27 maart 1966 werd het dak van het blok Vossenburcht 18 t/m 28 gerukt. Nog geen jaar later, op donderdag 23 februari 1967, ‘volgden’ de blokken De Horst 37 t/m 45 en Kobbeflecht 52 t/m 60. De daken van de niet getroffen woonblokken aan Vossenburcht en De Horst zijn daarna ook vernieuwd.
Hier een impressie aan de hand van verschillende krantenartikelen..
L.C. maandag 28 maart 1966:

                     Storm vaagde in Hardegarijp dak van huizenblok

Balken boorden zich in huizen aan overzijde

De westerstorm die gisteren over het land raasde had het in Friesland speciaal op Hardegarijp gemunt. Een valwind rukte daar in de Vossenburcht aan de westkant van het dorp het dak van een in 1962 gebouwd blok van 6 woningen. Het dak, ter lengte van ± 36 meter, zwiepte in z’n geheel de lucht in, brak in stukken boven de ruim 30 meter brede straat en sloeg gedeeltelijk tegen en in een drietal woningen aan de overkant. Spanten en dakhout lagen tot op 80 meter van de toegetakelde huizen. De totale schade loopt tegen de ƒ100.000,00. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.

Perplex

De bewoners van de Vossenburcht hebben des te meer gemerkt. "Het was ongeveer 11.00 uur" vertelde de heer Johannes Hansma (54), die met vrouw en 2 grote kinderen op nr. 24 woont. "Het werd vreselijk weer. Een kletterende regen, zware hagel en dat gepaard met harde wind. En toen gebeurde het. Het was net of alles ineens werd opgetild. En dat met een hevige knetterende slag. Er sloeg een steekvlam uit de kachel en we zagen dat de schoorsteen in de tuin viel. We waren perplex. Het hele dak was van ons huis gezogen en grotendeels tegen de woningen aan de overkant geslagen".

Snelle hulp

Kort na het verwoestende werk van de windhoos kwam van alle kanten hulp toestromen ondanks het feit dat het nog steeds hevig regende. De woningen waarvan het dak was verdwenen, terwijl grote gaten in de boardplafonds van de daaronder liggende slaapkamers waren geslagen werden zo snel mogelijk voorzien van dekkleden. Firma Wagenaar uit Leeuwarden stelde 600 m2 dekzeil beschikbaar. Mannen van gemeentewerken Tietjerksteradeel waren binnen een half uur na de ramp druk aan de slag de kleden te bevestigen, samen met aannemers en hun personeel uit het dorp. De balken en planken die door de ruiten ‘aan de overkant’ naar binnen waren geslingerd werden naar buiten getrokken. Met hout, board, plastic en zelfs met een oude pingpongtafel werden de ramen dichtgemaakt. Om 16.00 uur was het hele karwei achter de rug. Burgemeester Oppdijk van Veen, die zelf de toestand in ogenschouw kwam nemen, liet een patrouillewagen van de politie inrichten als kantinewagen. De auto bracht kannen koffie en belegde broodjes, klaargemaakt in hotel Hardegarijp.

Geen paniek

Hoewel iedereen in de Vossenburcht enorm geschrokken is, is er geen paniek ontstaan. Het mag een wonder heten dat zo goed als niemand gewond is geraakt. In sommige huizen werden de slaapkamers vernield. De spanten boorden zich dwars door de plafonds en kwamen met stenen op de bedden terecht. Een benauwd ogenblikje beleefde de 28-jarige Ina van der Molen, dochter van het hoofd van de Juliana van Stolbergschool in Leeuwarden, die de meest noordelijke woning van het blokje van zes bewoont. Zij was zich boven aan het verkleden toen plots het dak van het huis werd gelicht. Ze snelde naar beneden terwijl het plafond van het trapportaal wegsloeg.en de trapleuning onder vallend gesteente bezweek. Ze kreeg een steen tegen de benen.

Er hing na de valwind zware kolendamp in de kamer. Bij de meest zuidelijke bewoner van het blokje, de heer P.Siemer (vrouw en 2 kinderen) zaten tal van deuren klem. De kozijnen schijnen verzet te zijn door de wrikkende beweging die veroorzaakt werd door het wegrukken van het dak. Aan de overkant werden 3 huizen zwaar beschadigd maar hier waren het vooral de woon- en slaapkamers die het moesten ontgelden en waren bijna alle ruiten vernield.

Elders slapen

Wonder boven wonder ook hier niemand verwond. Bij de fam. Kasse staken de balken ook door het plafond. In het zwaarst getroffen blok van zes heeft vannacht maar een gezin thuis geslapen. De anderen hadden elders een onderkomen gezocht. Overigens hebben vannacht alle zeilen het, ondanks de harde wind, gehouden. Sommigen durfden niet het electrisch te gebruiken omdat de leidingen deels bloot lagen. Vandaag kunnen de bewoners verder met het opruimen van glas, stenen en kalk, de meubels, de bedden enz. zodat een verblijf in de woningen weer mogelijk is. Zeer te spreken waren alle gedupeerden over de hulp, vooral ook van de zijde van de gemeente.

L.C. vrijdag 24 februari 1967

Weer daken gewaaid van blok woningen in Hardegrijp

Blok steen in wiegje bij baby

Vanmorgen om 10.10 uur, precies als bijna een jaar geleden, zijn in Hardegarijp de daken van een blok van 5 huizen gewaaid. Het dak, van ongeveer 40 m lengte, werd door een rukwind in zijn geheel van het huizenblok getild. In de lucht brak het dak in 3 stukken waarvan het middelste deel meteen achter de woningen terecht kwam en de andere stukken her en der vlogen, een ander blok woningen beschadigden en op verschillende plaatsen de grond omploegden. Overal in de omgeving lagen planken, spanten en balken.

Het hele dak werd ‘weggevaagd’ m.u.v. de spouwmuren. De beschadigingen zijn het ergst aan de westkant, waar de wind vandaan kwam. Bij de fam. Posthuma kon men, in de slaapkamer staande, gewoon ‘ins blaue hinein’ kijken. Mevr. Posthuma (Kobbeflecht 60) deed ons huilend de deur open. "Ze moesten voor de bijl, die kerels" was haar eerste reactie. Mevrouw Posthuma liep de trap op naar boven waar op de slaapkamer van haar en haar man de wieg van hun 8 maanden oude dochtertje Evelyn stond. Het kind lag rustig te slapen toen het dak en een gedeelte van de muur wegwaaiden. Een brok steen van zo’n 3 kilo viel in de wieg op 30 cm van het hoofdje van de baby. Gelukkig werd ze niet verwond. Vrienden, onder wie dokter Rhee, hielpen de heer Posthuma bij het pakken van kleding en huisraad. Het dak van hun huis ligt 60 m verderop tegen de zijmuur van de woning van de familie Offereins aan de Douwetille. Twee werklieden sjorden aan een zware dakspant die 1 meter de bodem is ingeslagen.

De heer Ponne, wonend op nr. 58, had al plannen om naar Leeuwarden of Hallum te verhuizen en bood zijn woning via een biljet voor het raam te koop aan. Gelukkig ben ik goed verzekerd, zo vertelde hij vanmorgen. Nadat verleden jaar de daken van de woningen in de Vossenburcht waren gewaaid had hij zijn stormschade verhoogd van ƒ27.500,-- tot ƒ40.000,--. Aan het huis heeft altijd wat gemankeerd, zo zei de heer Ponne. "Wij hadden de huizen op tekening gekocht en hebben een tijdje de laatste termijn ingehouden toen ze waren opgeleverd. De oorzaak van de kwaal lijkt mij dat de daken niet verankerd zijn".

De heer H.Talma op nr. 54 was druk bezig om spullen van de vliering te halen. ’s Morgens was hij als PTT-monteur in de Fonteinstraat in Leeuwarden aan het werk toen het kantoor hem belde "of hij maar onmiddellijk naar huis wilde gaan". De heer Talma trof thuis een enorme ravage aan. Hij vertelde hij dat hij al eens wat aan het dak gedaan had omdat het vorig jaar bij een stevige wind wel 2 cm uit z’n voegen was gelicht. Zijn vrouw was op het moment van de rukwind juist met haar dochtertje bezig de slaapkamers te doen. "Opeens een luid gekraak, ik vlieg naar achteren en zie allemaal brokstukken door de lucht vliegen" vertelt ze, nog onder de indruk.

Op Douwetille 17, enkele tientallen meters achter de beschadigde huizen, woont mevr. D.Plantinga. Zij was bij de buren toen een brok dak langs vloog en tegen de achtergevel van haar huis dreunde. Ook bij haar ontstond een ravage. De achter-slaapkamer is geruïneerd. Een piano, die beneden voor een raam stond, heeft voorkomen dat haar zoontje van 8 maanden door rondvliegende glasscherven werd getroffen.

De Hardegarijpsters, die dachten dat ze het ergste achter de rug hadden, hadden het mis.

Om 14.15 uur waaiden nog eens de daken van een blok woningen. Nu betrof het 5 huizen aan de Horst op ± 150 meter afstand van de Kobbeflecht. De huizen worden bewoond door de fam. Bouma, mevr. Fekkes, fam. Jansen, fam. Talma (de ouders van Talma, Kobbeflecht 54) en fam. v.Dam.

Automobilisten tussen Hardegarijp en Leeuwarden reden met de lampen op vanwege opstuivend zand. In Hardegarijp was een draad van het electriciteitsnet gebroken en op de Rijksstraatweg gekomen waardoor het verkeer werd opgehouden.

De omstandigheden waaronder verleden jaar op zondag 27 maart in Hardegarijp een blok van 6 woningen zwaar werd beschadigd waren ongeveer gelijk aan die van vandaag. De beschadigde woningen zijn van precies dezelfde soort. Ze zijn een jaar of vier geleden gebouwd door het aannemersbedrijf Gebr. Adema uit Goutum die het werk verrichten in opdracht van de Noord Ned. Bouwmij. in Groningen. Het ontwerp van de woningen is van architect Aris van den Berg uit Leeuwarden. De woningen zijn indertijd voor omstreeks ƒ 16.000,-- opgeleverd. In 1966 / 1967 bedroeg de verkoopprijs al ongeveer het dubbele van dit bedrag.

In Goutum geeft een sombere aannemer B.G.Adema .zijn mening over het gebeurde. Het is de tweede keer dat het bedrijf van hem en zijn broer zoiets overkomt. "Het dak was van te lichte constructie" meent hij. "Anders was dit nooit gebeurd". De woningen waren naar zijn zeggen goedgekeurd door Bouw- en woningtoezicht. "De gemeente had het toezicht" verklaart de heer Adema. "Ik hoop dat de bewoners van deze blokken, evenals de gedupeerden van vorig jaar, door de verzekering schadeloos gesteld worden. Maar wij krijgen er ook weer een enorme dreun door hoewel we er niets aan kunnen doen. Je maakt een kostenberekening en je bouwt voor de opdrachtgever.

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes