PKN gemeente


Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Protestantse Gemeente

De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Hurdegaryp vonden elkaar eind 2003 in een gezamenlijke federatieovereenkomst. Dit na een jarenlange goede verstandhouding en intensieve samenwerking op meer en meer terreinen. In september 2007 hebben de gemeenteleden en kerkenraden van de beide kerken unaniem ingestemd met de fusie per 1 januari 2008.


Doelstelling
De Protestantse Gemeente Hurdegaryp heeft als doelstelling een plaats te maken en te behouden voor God ter wille van de mensen. Zij wil een pluri-forme en gastvrije gemeente te zijn, die onderdak biedt aan velen. Binnen onze gemeente wordt steeds geprobeerd nieuwe impulsen aan het gemeenteleven te geven. We vinden het belangrijk om gastvrij naar buiten te treden, met elkaar in gesprek te blijven en kerk te zijn voor het gehele dorp.

Identiteit
Het karakter van het dorp Hurdegaryp wordt sterk bepaald door forenzen die hier door de jaren heen zijn neergestreken rondom een kern van inwoners die hier zijn geboren en getogen. De nieuw ingekomenen brengen ondermeer hun eigen ideeën over kerkelijke beleving met zich mee. De identiteit van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp weerspiegelt eenzelfde variatie aan oude en nieuwe ideeën en meningen. Gastvrijheid en vernieuwing, zonder de belangrijke normen en waarden uit het oog te verliezen, blijven waardevolle speerpunten in onze Protestantse Gemeente.


Kerkdiensten
De Protestantse Gemeente biedt, naast de reguliere zondagsdiensten, vele andere (thema)diensten, zoals vespervieringen, Friese diensten, jeugd– en jongerendiensten, Agapèvieringen, cantate– en zangdiensten, enz. Per week worden er om en om diensten gehouden in beide kerken (Nieuw Perspectief en De Hofkerk), aanvangstijd 9.30 uur.  In kerkblad Twalûd, dorpskrant Tusken Wâld en Wetter en het regionale blad Actief worden de diensten gepubliceerd.


Catechese, vorming en toerustin
Voor een kerkelijke gemeente die midden in de maatschappij staat, is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven over alles wat om ons heen gebeurt en wat ons bezighoudt. Van gedachten wisselen over dingen die we interessant en belangrijk vinden, elkaar prikkelen en van elkaar leren. Voor diverse leeftijdscategorieën zijn er activiteiten.

Huiscatechese (12 tot 17 jaar)
We beginnen onze huiscatechese jaarlijks met een gezamenlijke maaltijd voor alle groepen. Elke keer een gezellig begin met steeds weer een ander menu! De gespreksavonden beginnen in de maand oktober en elk seizoen wordt een ander thema behandeld.

De huiscatechese is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar.

 
Belijdeniscatechese
Deze kring is bedoeld voor mensen die er wel eens over nadenken of ze belijdenis zullen doen. Met elkaar gaan we in gesprek over geloven – vroeger en nu, over kerk en eredienst, over de betekenis van de kerkelijke feesten, over de verschillende ambten in de kerk enz. En natuurlijk ook over onze hoop of twijfel, onze (on)-zekerheden en vragen. Wat betekent geloven
eigenlijk voor ons? Een ieder die mee wil doen kan zich opgeven bij n van de predikanten.


Groot Huisbezoek
Het Groot Huisbezoek is voor iedereen die hierin geïnteresseerd is en wordt eens per jaar georganiseerd. Het zijn huiskamerbijeenkomsten rond een bepaald gespreksthema. De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden februari en maart. De ervaring leert dat naast de inhoudelijke kant (het van gedachten wisselen over een bijbels/ geloofs-/kerkelijk onderwerp, ook het kennismaken (de ‘ontmoeting’) als heel positief wordt beleefd.

Seniorenkring
Voor de senioren organiseren we de zogenaamde seniorenkring. Een prachtige gelegenheid om elkaar maandelijks te ontmoeten en te praten over wat ons zo al bezig kan houden in kerk en maatschappij. U kunt zelf gespreksonderwerpen doorgeven aan de leiding. Ook in Zorginstelling Bennema State wordt eens per maand een gesprekskring gehouden.

Overige gespreksgroepen en leeskringen
Per seizoen worden diverse andere gespreksgroepen en leeskringen georganiseerd. Ook zijn er regelmatig thema-avonden, die voor zowel leden als niet-leden van onze gemeente toegankelijk zijn. De gespreksgroep Geloof & Theologie leest gezamenlijk boeken uit de hedendaagse theologie. Lijkt het u leuk deel te nemen? U kunt zich aanmelden bij de contactpersonen op de achterzijde van deze folder. Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website www.kerkhurdegaryp.nl.
U bent van harte welkom!

 
Van harte welkom!

website PKN gemeente klik hier..!
 

Welkom
Van harte welkom in het dorp Hurdegaryp. Wij hopen dat u zich hier snel thuis zult voelen. Een prettige manier om snel thuis te raken in uw nieuwe woonplaats, is het kennismaken met nieuwe mensen en het deelnemen aan interessante activiteiten. Onze protestantse gemeente biedt voor geïnteresseerden diverse mogelijkheden. Van kerkdienst tot gespreksgroep, van het
gezamenlijk koffiedrinken na de dienst, tot het deelnemen aan een werkgroep of project. In deze folder vindt u informatie over onze kerkelijke gemeente en de activiteiten die we organiseren. De deur staat open, dus graag tot ziens!

Kerkenraad Protestantse Gemeente Hurdegaryp

Gebouwen
De Hofkerk  Rijksstraatweg 54
Nieuw Perspectief  Swagermanstraat 42
De Hof  Van Weerden Poelmanstraat 3
                              (verenigingsgebouw)                  
Predikant
Mevr. ds. G. Westra
Gaelekamp 75,
tel. 0511-472520

Scribaat
Mevr. J. Schippers - ter Wee     
Preesterlânswei 40,
tel. 474330        
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijke bureaus
Mevr. H. Wiersma           
Hazzeleger 31,
tel. 0511-473788
Dhr. L. v.d. Meer           
Westeromwei 105,
tel. 0511-474880

Catechese
Mw. W. Bakker – Soepboer,        
Tillefeart 17,
tel. 0511-476773

Vorming en Toerusting
Mevr. T. Toren  
Kobbeflecht 35,
tel. 0511-472704

By Joomla 1.6 Templates and Simple WP Themes