Overweg Slachtedyk afgesloten in het weekend van 5 en 6 september

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

In het weekend van 5 en 6 september zal de overweg Slachtedyk worden vernieuwd. De overweg zal worden afgezet op 5 september 0:00 uur t/m 7 september 05:00 uur.

Met bebording zullen de omleidingsroutes worden aangegeven. Dit hangt samen met de spoorwerkzaamheden die laatst hebben plaatsgevonden op het spoor tussen Hurdegaryp en Buitepost van Strukton Rail. In het verlengde hiervan zal nu tot slot de overweg Slachtedyk nog worden vernieuwd.

Hurdegaryp

Er zijn in Hurdegaryp veel instellingen en verenigingen die zich op de een of andere manier inzetten om het wonen in Hurdegaryp aantrekkelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de sportverenigingen, de oud-papier-inzamelcommissie, de speel-o-theek, het dorpshuis "it Maskelyn", enz. Tot de verenigingen die zich in willen zetten voor het dorp, behoort ook de Vereniging voor Dorpsbelangen. Al meer dan 100 jaar heeft de Vereniging maar één doelstelling, namelijk het bevorderen van de leefbaarheid in Hurdegaryp.

©2021 hurdegaryp.nl