Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

In het weekend van 5 en 6 september zal de overweg Slachtedyk worden vernieuwd. De overweg zal worden afgezet op 5 september 0:00 uur t/m 7 september 05:00 uur.

Met bebording zullen de omleidingsroutes worden aangegeven. Dit hangt samen met de spoorwerkzaamheden die laatst hebben plaatsgevonden op het spoor tussen Hurdegaryp en Buitepost van Strukton Rail. In het verlengde hiervan zal nu tot slot de overweg Slachtedyk nog worden vernieuwd.

Previous Next

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Dokkum - De Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC) heeft een speciale vlag op de markt gebracht om alle harde werkers uit cruciale beroepsgroepen in Nederland een hart onder de riem te steken.

In zeer korte tijd zijn er al duizenden vlaggen verkocht, resulterend in een gift van € 25.000 aan het Rode Kruis. Op een virtuele én veilige manier is de cheque uitgereikt aan het goede doel.

Hurdegaryp

Er zijn in Hurdegaryp veel instellingen en verenigingen die zich op de een of andere manier inzetten om het wonen in Hurdegaryp aantrekkelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de sportverenigingen, de oud-papier-inzamelcommissie, de speel-o-theek, het dorpshuis "it Maskelyn", enz. Tot de verenigingen die zich in willen zetten voor het dorp, behoort ook de Vereniging voor Dorpsbelangen. Al meer dan 100 jaar heeft de Vereniging maar één doelstelling, namelijk het bevorderen van de leefbaarheid in Hurdegaryp.

©2021 hurdegaryp.nl